Sa nedavno održanog festivala “Preparing Stars”, u Rumuniji, Glasovi Nade su se vratili ovenčani brojnim nagradam i priznanjima: “Grand Prix” je osvojila Mina Radulović, priznanja laureata su dodeljena Katarini Abramović, Anastasiji Mitrović i Anji Jakimov, dok je prvo mesto osvojila Tara Šujeranović, a na drugom mestu, svaka u svojoj kategoriji, našle su se Marija Čolaković, Marija Vranešević,... more