Kontakt: +381694449246
e-mail: glasovinade@gmail.com

Školu pevanja „Glasovi Nade“ (2011.g.) osnivaju mr Nada Vuković Đokić (dirigent i vokalni pedagog) i njen suprug Saša Đokić (kompozitor i muzički producent). Na časovima pevanja  se radi na kompletnom razvoju vokalnih sposobnosti učenika.

To podrazumeva:

– Određivanje glasa (sopran, alt, tenor, bas)

–  Savladavanje tehnike disanja

–  Stav tela pri pevanju

–  Raspevavanje

–  Postavka i rad na kvalitetu tona

–  Proširenje vokalnog raspona

–  Vežbe za stabilnu intonaciju

–  Razvijanje volumena glasa

–  Postavka vokala A, E, I, O, U

–  Rad na dikciji, artikulaciji i fraziranju

–  Ispravljanje vokalnih grešaka

–  Kontrolisana upotreba vazduha i dinamike pri pevanju

–  Razvijanje falseta i prirodnog vibrata

–  Razvijanje različitih vokalnih stilova

Pored rada na vokalnoj tehnici, radi se i na scenskom nastupu!

Posle svakog završenog nivoa, polaznici ce nastupiti na KONCERTU!