Audicija za prijem novih polaznika u Školu pevanja “Glasovi Nade” će biti održana 28. marta(subota) 2020.g. od 18h, ul. Ignjata Joba 6k. Potrebno je spremiti pesmu po slobodnom izboru. Za školicu apliciraju deca od 10 do 14 godina, a za školu stariji od 14 godina. Srećno!